Metropolia Poznań

Rozwój Metropolii Poznań oznacza rozwój regionu. Siła i kierunek oddziaływania ośrodka metropolitalnego na otoczenie regionu ma niebagatelne znaczenie. Dzięki współpracy z samorządami stanowi bardzo ważną pozycję dla rozwoju strategicznego i przestrzennego. Wspólnie rozwiązując kwestie społeczne, wyzwania rozwojowe, transportowe oraz tworząc projekty oparte na wspólnej identyfikacji celów i wyzwań cały czas umacnia swoją najmocniejszą pozycję wśród najsilniejszych polskich metropolii.

Metropolia Poznań jest znaczącym gospodarczo, politycznie i kulturalnie centrum zarówno dla regionu jak i dla kraju, ważnym węzłem dla połączeń regionalnych i międzynarodowych w dziedzinie  handlu i komunikacji.

Zjednoczenie się powiatów i gmin regionu w Metropolię Poznań spowodowało konsolidację nie tylko samorządów i przedsiębiorstw, ale również całego społeczeństwa regionu. Firmy, instytucje, organizacje i stowarzyszenia zdynamizowały współpracę pomiędzy sobą, a ta stała się bardziej efektywna i dynamiczna oraz zaczęła dostarczać korzyści. Otrzymała bardzo wysokie noty w obszarze kapitału ludzkiego i społecznego, co jest wynikiem bardzo dobrego wykształcenia mieszkańców oraz pozytywnych wskaźników małej przedsiębiorczości. Dynamiczny rozwój Metropolii Poznań zapewniają specjalne strefy ekonomiczne, ośrodki akademickie oraz placówki naukowo-badawcze.